บริการตรวจเช็ค และดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ

บริการตรวจเช็ค และดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำ

บริการรับแจ้งปัญหาการใช้งาน ตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะคุณภาพน้ำดื่มและบริการเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)

จึงเอาใจใส่ในมาตรฐานของน้ำดื่ม ที่บริการสู่ผู้บริโภค เราหมั่นตรวจสอบ และควบคุม

คุณภาพของน้ำดื่มและเครื่องผลิตในทุก ๆ จุดให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)

354 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฃ

โทร. 02-940-2100 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 02-940-2109

www.WaterNet.Co.th

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email