อุปกรณ์ระบบการกรองน้ำ

ดำเนินการนำเข้า และจำหน่ายเครื่องกรองน้ำทุกระดับความต้องการ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการกรองน้ำ และวัสดุสิ้นเปลือง

เพราะคุณภาพน้ำดื่มและบริการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) จึงเอาใจใส่ในมาตรฐานของน้ำดื่ม ที่บริการสู่ผู้บริโภค เราหมั่นตรวจ

สอบ และควบคุมคุณภาพของน้ำดื่ม และเครื่องผลิตในทุกๆ จุดที่ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email