เครื่องกรองน้ำสำหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรม

เครื่องกรองน้ำสำหรับธุรกิจ และอุตสาหกรรม

4 ขั้นตอนง่ายๆ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระ ในการจัดเก็บ

“บริษัท วอเทอร์ เน็ท มีความชำนาญด้านการออกแบบระบบน้ำ สำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมผลิต

ทุกรูปแบบ และระบบน้ำดื่มสำหรับหน่วยงานที่มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณมาก เพื่อจำหน่าย

หรือบริโภคในหน่วยงาน”

เพราะน้ำดื่มมีความสำคัญ เราจึงใส่ใจในการจัดการ ขอแนะนำ ระบบการจัดการน้ำดื่มแบบใหม่

ลักษณะการให้บริการ

บริษัทฯ จะนำเครื่องกรองน้ำคุณภาพสูงไปติดตั้ง ณ สถานที่ที่ท่านกำหนดเพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด คุณภาพได้มาตรฐาน โดยท่านสามารถเลือกที่จะให้น้ำดื่มที่ผลิตได้

ต่อเข้ากับระบบทำความเย็นของเดิมที่มีอยู่ หรือให้บริษัทฯ จัดหาเครื่องทำความเย็นมาติดตั้งด้วย เพื่อให้บริการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในโรงงาน  /  สำนักงาน  โดย

บริษัท วอเทอร์ เน็ท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาเครื่องกรองน้ำ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และเปลี่ยนไส้กรองพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ

คุณภาพ และจัดทำรายงานการใช้น้ำให้ท่านทราบทุกเดือน ตามข้อกำหนดเรื่องมาตรฐาน และคิดค่าบริการกับท่านเป็นอัตราค่าบริการตามปริมาณการใช้จริงเป็นลิตร

ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มากถึง 70% อีกทั้งยังได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ และไม่สร้างภาระในการบริหารจัดการ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)

354 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฃ

โทร. 02-940-2100 (อัตโนมัติ) โทรสาร: 02-940-2109

www.WaterNet.Co.th

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email